Verseny szabályzat

A TEDxDanubia Countdown az E.ON Hungária Zrt. közreműködésével videóversenyt hirdet a
klímaváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Jelen szabályzat a Versenyre történő jelentkezés feltételeit és a nyertesek kiválasztásával kapcsolatos
tudnivalókat tartalmazza.

1. Szervező
Jelen Verseny szervezője és lebonyolítója a TXD impact design Kft. (Székhely: 1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. 1. em.) (A továbbiakban: Szervező)

2. A Verseny résztvevői
A Versenyben minden olyan, cselekvőképességében nem korlátozott, magyar állampolgárságú,
természetes személy részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik. (A továbbiakban:
Versenyző)

3. A Versenyen való részvétel feltételei
A Versenyen való részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincsen kikötve.
A Versenyzőknek a saját youtube csatornájukra kell feltölteni nyilvánosan egy minimum 30,
maximum 180 másodpercet videót, #XPLNpoweredbyEON hashtaggel, klímaváltozással vagy
fenntarthatósággal kapcsolatos bármely jelenségről, és ezek közötti kapcsolatokról, összefüggésekről.
A videó feltöltését követően a versenyzőknek el kell küldenie a nevét, illetve a feltöltött videó linkjét
a Szervező következő e-mail címére: info@tedxdanubiacountdown.hu

4. A Verseny időtartalma
A nevezési időszak: 2020.10.14-2020.11.30
Döntés, eredményhirdetés: 2020.11.30 - 2020.12.15.

5. Nyeremények
első helyezett: 500 ezer forint
második helyezett: 300 ezer forint
harmadik helyezett: 100 ezer forint

6. Nyertes kiválasztása
A feltöltött videókat szakmabeliekből és YouTuberekből álló zsűri fogja elbírálni.
A zsűri olyan videókat fog kiválasztani, melyek a bonyolultat átláthatóvá és azonnal érthetővé teszik,
és felhívják a figyelmet a klímaváltozásra.
A Szervező a győzteseket a jelentkezés során megismert e-mail címen, valamint a videó alatt
kommentben értesíti.
A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertesekkel emailben,
telefonon. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel az eredményhirdetést követő 2 hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti,
hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

7. Nyereményadó
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény
átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény
átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.

8. Egyéb rendelkezések
A Versenyen való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A részvétel
tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Verseny nem minősül a hivatkozott törvény szerinti
szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége
nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Versenyző köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal
felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Versenyző nem a
kellő körültekintéssel járt el a Versenyen való részvétel során.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Verseny tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti
lefolyásáért.
A Szervező fenntartja a jogot a Verseny megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező
felfüggeszti vagy megszakítja a Versenyt, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat.
A Versenyre a magyar jogszabályok az irányadók és a Versenyen való részvétellel kapcsolatosan
kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott
szabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.
A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Verseny során, annak esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek
tevékenységéért.
A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Versenyt. A Versennyel kapcsolatosan jelen szabályzat
tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen
Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Jelen szabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is
megtekinthető.

9. Egyéb tudnivalók
A Versenyző a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban szereplő feltételeket.
A Verseny során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos tudnivalókat, az Adatkezelési Tájékoztató
tartalmazza.

A hírlevélre való feliratkozással elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot: